ระบบ GPS ผ่าน web

ระบบ GPS ผ่าน web

สามารถใส่เบอร์มือถือลงไป

แล้วระบบจะทำการค้นหาสถานที่ที่อยู่ให้

ระบบค้นหาตำแหน่งผ่านสัญญาณ GSM

โดยระบบจะตรวจจับสัญญานมือถือไม่ว่า AIS , DTAC, TRUE Move ก็ได้

ระบบจะทำการค้นหา

แล้วแสดงตำแหน่งของเจ้าของเบอร ์ให้

บางทีจะเห็นเลยว่าทำอะไรอยู่

เช่น Select Country Thailand

Phone Number 668 9 1234567

ลองเล่นดูนะ

เจ๋งมาก

www.sat-gps-locate.com

 

แมวดื้อ
Different Forward Mail