Seminar #2 @2007

สัมนาครั้งที่ 2

 

ของปี 2007

 

ครั้งนี้จัดโดยบริษัท merial ที่ CU VET

 

นานๆ กลับไปที่คณะฯ สักที ได้เจออาจารย์ก็ดีเหมือนกัน

 

และแล้วตามสไตล์แมวดื้อ

 

ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปของว่าง

 

ช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย เลยเอาติดมือกลับมาด้วย

 

เยอะเลย

 

น่ากินไหม

 

 

 

 

แมวดื้อ
Different Snack Box