AF4: 10 คน

สัปดาห์นี้

 

แคท V.11

 

ออกจากบ้านไปหล่ะ

 

อาทิตย์นี้แคทก็ทำตัวดีนะ

 

ร้องก็ถือว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย

 

 

สัปดาห์นี้ ปุยฝ้ายน่ารักมั่กๆ

 

สไตลิสนรก ปล่อยฝ้ายมาได้

 

คริคริ

 

 

แต่สัปดาห์นี้ ฝ้ายร้องไม่ดีเลย

 

เหมือนเกร็งๆ เกินไป

 

อิ๋ง..อิ๋ง ก็เหมือนกัน

 

สงสัยว่า สัปดาห์หน้าผู้หญิงออกอีกหล่ะ

 

เอิ้ก..เอิ้ก