Fruit Danish

บ่ายนี้ยุ่งจัง

ตอนเช้าฝนตกหนักมาก

เคสก็เลยมากันช่วงบ่าย

มีเวลาว่างกินของว่างนิดนึง

หยิบอันนี้มากิน

 

ไปทำงานต่อหล่ะ