โทษทีวีกับคอมพ์ทำให้นอนไม่พอ

เมื่อวานนี้คุยกับหวานใจเรื่องนี้
ช่วงนี้หวานใจรู้สึก “นอนไม่พอ”
คือก็นอนเท่าปกติ
แต่รู้สึก “ยังเหนื่อย” อยู่

 

เช้านี้เจอข่าวนี้จากไทยรัฐ
น่าสนใจดี

 

ผลการสำรวจพบว่า ผู้ใช้เวลาก่อนนอนอยู่หน้าโทรทัศน์และ คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานมักนอนหลับไม่เต็มอิ่ม แม้ว่าใช้เวลานอนเท่ากับผู้ใช้เวลาอยู่หน้าจอน้อยกว่าก็ตาม

ดร.นาคาโมริ ซูงานูมะ และคณะ จากมหาวิทยาลัย โอซากา ในญี่ปุ่น ศึกษาข้อมูลจากผลสำรวจในอินเตอร์เน็ต 2 ชิ้น เกี่ยวกับปัญหาในการนอนหลับ และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน ผู้ตอบเกือบครึ่งจากทั้งหมด 5,875 คน คิดว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน ทำให้นอนหลับไม่เพียงพอ และเมื่อแยกตามจำนวนชั่วโมงของการอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์แล้ว พบว่าร้อยละ 29 ของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนไม่เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง คิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่ม เทียบกับร้อยละ 40 ของผู้อยู่หน้าจอก่อนนอน 1 ชั่วโมงครึ่ง-3 ชั่วโมง และร้อยละ 54 ของผู้อยู่หน้าจอ ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

อย่างไรก็ดี การใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอนนานขึ้น ไม่ได้หมายความว่าทำให้เวลาในการนอนลดลง เพราะกลุ่มที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอมากที่สุดอยู่หน้าจอนานกว่ากลุ่มที่ใช้น้อยที่สุดราว 3 ชั่วโมง แต่กลับนอนน้อยกว่าเพียง 12 นาที เท่านั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบด้วยว่า ผลกระทบในเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้มีอายุน้อยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวัยกลางคน และผู้สูงอายุด้วย

 

จริงไม่จริง
เดี๋ยวให้หวานใจลองดู
อิอิ