Black Cat Coffee

 

กาแฟกระป๋อง

หน้าตาแปลกประหลาด

กับยี่ห้อไม่คุ้นเคย

แต่ชอบที่ลวดลายบนกระป๋อง

เลยซื้อมาลอง

 

 

………

………

 

 

รสชาด

 

 

………

………

 

 

เหมือน

 

โอเลี้ยง

 

ฮ่า..ฮ่า

 

กาแฟ Espresso นะเนี่ย