ไมโครชิพสุนัข

ช่วงนี้แมวดื้อได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องไมโครชิพในสุนัขเยอะเลยทีเดียว
ออกไปฉีดยาให้ตามบ้าน
บางบ้านรู้เรื่องกันแล้ว
บางบ้านยังไม่รู้
บางบ้านรู้แต่ไม่สนใจ
ตรงรายละเอียดตาม พ.ร.บ เดี๋ยวแมวดื้อเขียนให้อ่านกันอีกทีนะ
วันนี้เอาข่าวมาลงก่อน
เพราะเป็นวันแรกที่มีการฝังไมโครชิพให้ฟรี
ใครอยากจะทำก็ลองติดต่อทาง กทม. ดูนะ
ใครจะรอว่าเค้าจะเอาจริงแค่ไหน ก็รอดูก่อนก็ได้
แต่ถ้าไปทำภายหลัง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะ
ข่าวนี้เอามาจาก ARIP จ้า

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ศาลาว่าการ กทม. นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าฯ กทม. นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ ผอ.สำนักอนามัย แถลงข่าวการฝังไมโครชิพในสุนัขที่มีเจ้าของ โดยนายวัลลภกล่าวว่า ใน กทม.มีบ้านเรือนสูงถึง 1.94 ล้านหลัง ในจำนวนนี้มีบ้านที่ไม่ เลี้ยงสุนัข 1.55 ล้านหลัง มีบ้านที่เลี้ยงสุนัข 389,097 หลัง มีจำนวนสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้ 823,504 ตัว ส่วนสุนัขจรจัดนั้นมีการคาดคะเนว่ามีมากนับแสนตัว ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการจับสุนัขจรจัดไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขเขตปร ะเวศ และส่งต่อไปเลี้ยงที่บ้านกึ่งวิถี อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดกำหนดให้ทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวรด้วยกา รฝังไมโครชิพในสุนัขบ้านเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตัวหาเจ้าของแ ละข้อมูลเบื้องต้น เช่น พันธุ์ เพศ อายุ เบื้องต้นได้จัดซื้อไมโครชิพ จำนวน 50,000 ชิ้น วงเงิน 7.5 ล้านบาท และในเวลา 08.00 น.

วันที่ 29 ก.ย. เป็นวันแรกที่ กทม. จะเปิดให้ประชาชนนำสุนัขมาฝังไมโครชิพฟรีที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. และจะเปิดให้บริการตามคลินิกสัตวแพทย์ กทม. ทั้ง 7 แห่ง ทั่ว กทม. จนกว่าไมโครชิพจะหมดทั้งนี้ ขอให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสุนัข 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่ 3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน (กรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน) 4. หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า อายุไม่เกิน 1 ปี หลังจากตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการฉีดไมโครชิพขนาดความยาว 1 ซม. กว้าง 2 มิลลิเมตร เข้าไปบริเวณหลังคอ พร้อมออกเอกสารรับรองการฉีดไมโครชิพให้ หลังจากนั้นเจ้าของสุนัขจะต้องหลักฐานที่ได้รับไปขึ้นทะเบียนที ่สำนักงานเขตที่เจ้าของสุนัขอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของสุนัขที่ไม่สามารถพาสุนัขไปฝังไมโครชิพได้ในวันดั งกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวล เนื่องจาก กทม. เปิดให้ฝังไมโครชิพฟรีที่คลินิกสัตวแพทย์ของ กทม. หรืออาจจะนำไปฝังไมโครชิพที่คลินิกเอกชน เสียค่าบริการตัวละ 500-800 บาท

อยากฝากให้เจ้าของสุนัขรีบนำสุนัขไปฝังไมโครชิพ เพราะหากหลังวันที่ 4 ก.ค. 2551 เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ไม่ได้ฝังไมโครชิพ เจ้าของสุนัขมีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 หมวด 6 มาตรา 29-30 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท