ไปรษณีย์

วันนี้ได้รับอันนี้มาจากไปรษณีย์
น่ารักดี
แต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร
มันขนาด postcard
มีกลอนอวยพร เหมือน greeting card
แถมยังรันตัวเลข ที่จะออกรางวัลอีกด้วย
รางวัลคือ “แสตมป์จตุคามรามเทพ”
ออกรางวัลวันที่ 9 ม.ค. 2551