Trip notes: tantawan2550

จากไดนู๋ฝ้ายวันก่อน
ไปโพสถามเอาไว้
วันนี้มาตอบแล้ว
เอาข้อมูลมาแปะไว้ก่อน
ถ้ามีเวลาก็น่าไปแฮะ

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถพิเศษท่องเที่ยวชมทุ่งทานตะวันและชมรถไฟลอยน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – มกราคม โดยมีการกำหนดการดังนี้.-

 

 

Link: www.railway.co.th