หวานใจกลับกทม.

โย่ว
วันนี้หวานใจกลับกทม.
มาใช้ชีวิตเมืองหลวงเช่นเคย
รู้ว่ามันคงไม่เหมือนเดิม
ที่จะตื่นตอนเช้าไปสัมผัสอากาศชายทะเลแบบก่อน
รู้ว่าต้องใช้ชีวิตแข่งขันกับคนอื่น
แต่คาดว่าน่าจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต
จริงไหม
สู้..สู้ นะจ้ะ