เฉลย: ถัง 5 ลิตร กับ ถัง 3 ลิตร

มีถังน้ำ 2 ถัง จุได้ 5 ลิตร กะ 3 ลิตร อยากได้น้ำ 4 ลิตร ทำไงดี

 

เฉลยจ้า

 

1- เทน้ำใส่ถัง 5 ลิตร ให้เต็ม
(ถัง 5 ลิตร) มีน้ำ = 5 ลิตร
(ถัง 3 ลิตร) มีน้ำ = 0 ลิตร

2- เทน้ำในถัง 5 ลิตร ใส่ถัง 3 ลิตรให้เต็ม
(ถัง 5 ลิตร) มีน้ำ = 2 ลิตร
(ถัง 3 ลิตร) มีน้ำ = 3 ลิตร

3- เทน้ำในถัง 3 ลิตร ทิ้งไป
(ถัง 5 ลิตร) มีน้ำ = 2 ลิตร
(ถัง 3 ลิตร) มีน้ำ = 0 ลิตร

4- เทน้ำในถัง 5 ลิตร ที่เหลือใส่ในถัง 3 ลิตร
(ถัง 5 ลิตร) มีน้ำ = 0 ลิตร
(ถัง 3 ลิตร) มีน้ำ = 2 ลิตร

5- เทน้ำใส่ถัง 5 ลิตร ให้เต็มอีกครั้ง
(ถัง 5 ลิตร) มีน้ำ = 5 ลิตร
(ถัง 3 ลิตร) มีน้ำ = 2 ลิตร

6- เทน้ำจากถัง 5 ลิตร ใส่ถัง 3 ลิตรให้เต็ม
(ถัง 5 ลิตร) มีน้ำ = 4 ลิตร
(ถัง 3 ลิตร) มีน้ำ = 3 ลิตร

 

คราวนี้ถามต่อ ถ้าต้องการน้ำแค่ 1 ลิตร ต้องทำยังไง 😉