ไอโฟนบริค

วันนี้ไปประชุมเว็บ
เรื่องนัดมีตติ้ง
ในขณะที่ประชุมอยู่นั้น
ป๋าแมคก็โทรเข้ามา
เนื่องด้วยไอโฟนใช้งานไม่ได้
อยู่ใน recovery mode
kick ออกก็ไม่ได้
สุดท้ายก็เลยต้อง restore
แต่ด้วยความที่ป๋าแมคใจร้อน
ไปรัน unlock SIM ซ้ำๆ
ผลก็คือไอโฟนบริค (brick) ไป
กลายเป็นที่ทับกระดาษ

กว่าจะแก้ได้ก็ดึกดื่นเช่นเคย
อาการหนัก เกือบไม่รอดแล้วเชียว
เหอ..เหอ