Thai iPhone Font (2)

จากที่เคยทำฟอนต์สำหรับไอโฟนไปแล้วรอบนึงเมื่อ 7 วันที่แล้ว
รอบแรกใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมง
มารอบนี้ รู้วิธีทำ
แล้วก็ฟอนต์ที่เลือกมาทำ ไม่ต้องปรับระยะช่องไฟมากนัก
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 😛

ทดสอบโดยใช้โน้ตอันเดิม
ฟอนต์นี้คือ “ทางหลวง”