AIS SMS

จาก entry ก่อน
ที่ได้รับ HBD card จาก AIS
ที่บอกว่าสามารถโทร / SMS / MMS
ได้ฟรี !!
ในวันเกิด
วันนี้ได้รับ SMS มาอีกรอบ

ซึ่งมันพรุ่งนี้ต่างหาก
ส่งมาล่วงหน้า
น่าลองไหมเนี่ย

วันนี้น้องลูกพรุนกลับมาแล้ว
ไม่สบายท้องเสีย
ก็งี้แหละ ได้กินอาหารทะเลคนเดียว
ฮ่า..ฮ่า
ส่วนหวานใจ
แพ้เครื่องบิน
กลับมา ไม่สบายเลย
ฮ่า..ฮ่า
หายไวๆ กันเน้อ