Direct Mail

วันนี้ได้รับจดหมาย
แบบส่งตรง
ที่เปิดประตูบ้าน (ร้าน) เข้าถึงตัว (ลูกค้า) เลย
อย่างขำ
คือเราอาจจะเห็นแบบโฆษณา ตามเสาไฟฟ้า หรือตู้โทรศัพท์
ลุกลามไปจนถึง จ้างให้คน “ยืน” แจกใบปลิว
เรื่อยมาถึง จ้างให้คนเดิน “เสียบใบปลิว” ตามเสาบ้าน (หรือตู้จดหมาย)
นี่ล่าสุด ใส่ซอง ทำเหมือนจดหมาย (สำคัญ) เลย

ฮามาก
สงสัยว่า ดอกเบี้ยที่ให้ (คนที่ไม่มีทางเลือก) กู้
มันเหลือจนสามารถถ่ายเอกสาร ใส่ซอง ขนาดนี้
ก็ทำไปได้นะ คนเรา