New PostPack

การจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์
เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับการดำเนินชีวิตแมวดื้อมานานแล้ว
ตอนเด็กๆ ทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรม ที่ทำให้ต้องไปทำธุรกรรมที่ไปรษณีย์บ่อยๆ
พอโตขึ้นมา ในช่วงวัยรุ่น ก็มีเหตุต้องส่งจดหมายบ่อยๆ
ปัจจุบัน ก็มีเหตุต้องส่งพัสดุอยู่เสมอ
ล่าสุดไปไปรษณีย์
เห็นซองกันกระแทกแบบใหม่
ก็เลยซื้อมาโหลหนึ่งเลย
เพราะคาดว่าจะได้ส่งอีกล๊อตใหญ่

หน้าตาใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
ช่องเขียนที่อยู่ใหญ่ขึ้น
ข้างในยังบุพลาสติกเหมือนเดิม
เฉพาะซองกันกระแทกก็หนักแล้ว
ฮ่า..ฮ่า