Grey’s anatomy and private practice new season

ในช่วงที่ prison break กำลังเพิ่มดีกรีความมัน
ซีรีส์อย่าง grey’s anatomy
ที่มักจะสอดแทรกข้อคิดดีๆ
เป็นบทรำพึงรำพันของตัวเอก
ก็เริ่มต้นซีซันใหม่
เรื่องราวคาราคาซังจากซีซันที่แล้ว ก็สานกันต่อไป 

กับอีกซีรีส์หนึ่ง ที่แตกหน่อออกมาจาก Grey’s Anatomy
คุณหมอเซ็กซี่ ผมแดง
ไปอยู่ต่างเมือง เรื่องราววุ่นๆ ในซีซันแรก
มาซีซันใหม่ ดราม่า มากกว่าเดิม