TweetDeck

Twitter application อีกตัวนึงที่น่าสนใจ
ลองแล้วชอบมาก
มันปรับแต่งได้ตามต้องการพอสมควร

interface เรียบง่าย
สามารถปรับสีในส่วนต่างๆ เช่นตัวหนังสือ หรือ background ได้
สนับสนุนภาษาไทย
ช่องส่งข้อความ สามารถเลือกได้ว่าจะให้อยู่ทางด้านบนหรือด้านล่าง
สนับสนุนการย่อ URL จากหลายๆ บริการ
มีการกำหนด timeframe ได้ถึง 1-48 ชั่วโมง
นั่นหมายถึงว่าข้อความที่เก่ากว่านี้ก็จะไม่แสดง
มีการแบ่ง section หลายส่วน
โดยที่เลือกแสดงหรือไม่แสดง
รวมถึงจัดได้ว่าจะเรียงอยู่คอลัมน์ไหน (เลื่อนซ้ายขวา)
notifications มีทั้งแบบ popup ลอยขึ้นมา และส่งเสียง
อันที่ชอบมากๆ ก็คือการแบ่ง group
ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า เราจะให้ข้อมูล tweet ของใครไปรวม group เดียวกัน
มันก็จะแสดงอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน
เวลามีการอัพเดต popup notification ก็จะแสดงด้วยว่า มีการอัพเดตข้อความใน group
ลักษณะแบบนี้ เราอาจไม่ต้อง unfollow หรือ block คนที่ต้องการอ่าน (ในช่วงเวลาหนึ่ง)
แค่จัด group ก็เป็นอันเรียบร้อย
เช่น อย่างในรูป ก็จะรวมข้อมูลสำหรับไอโฟนไว้ใน group เดียวกัน เป็นต้น 

โปรแกรมนี้ทำงานร่วมกับ adobe air
สามารถทำงานได้ทั้งบน Mac OS X และ Windows XP / Vista

Link: www.tweetdeck.com