ขนมชั้น

ขนมจากตลาดน้ำอัมพวา
(ยังไม่หมดอีก)
หนามาก
ไม่ค่อยหวานมาก
อร่อยใช้ได้เลย
หอม

รูปนี้คุ้นๆ ไหม
จับหมุนไปหมุนมา ก็นึกออก
แต่ไม่อยากสลับสี
ถ้าสลับสี แล้วอาจจะได้แบบนี้

ฮ่า..ฮ่า

:lol: :lol: