โคขุนพระรามสาม

ก่อนจะถึงวันสิ้นปี
ขอแทรกอันนี้ไว้นิดนึง
อยู่ๆ ก็มีนัดนอกรอบจาก twitter คืนวันที่ 29 ธันวาคม
ซึ่งก็ใกล้ออฟฟิศแมวดื้อมาก
เลยไม่พลาดที่จะตามไป หลังเลิกงาน
เนื้ออร่อย ใช้ได้เลย ไม่แพงด้วย