Knitting Psychos

คุ้นๆ ว่าเคยผ่านตามาแล้ว
ปีนี้ก็มีคนส่งลิงค์นี้มาให้ดูอีก
อยากรู้ว่าจะมีใครซื้อตุ๊กตาแบบนี้ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้บ้าง

 :roll:

Link: http://www.slightlywarped.com/crapfactory/curiosities/knittingpsychos.htm