[Paper Blog] Trip notes: tantawan2551

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว
ก็เขียนถึงทริปอันนี้มาแล้วครั้งนึง
tantawan2550
แต่ก็ยังไม่ได้ไปสักที
ฮ่า..ฮ่า

ปีนี้ เห็นคนเขียนบล๊อคพูดถึงกัน
เพราะเริ่มฤดูกาลท่องเที่ยวของปีนี้แล้ว
รายละเอียดก็เหมือนเดิม
มีแต่ค่าบริการที่ขยับสูงขึ้นตามเศรษฐกิจปีนี้

ช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกทานตะวันที่กำลังเบ่งบานเหลืองอร่ามสะพรั่งไปทั้งหุบเขาสองข้างทางรถไฟ และสัมผัสกับธรรมชาติเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดเลาะเลียบไปตามขอบอ่างเก็บน้ำ 2 ข้างสะพานเป็นท้องน้ำเวิ้งว้าง สร้างความรู้สึกที่คล้ายกับขบวนรถกำลังแล่นล่องลอยไปในท้องทะเล เสมือนหนึ่งว่า “รถไฟกำลังลอยน้ำ

Official Link: www.railway.co.th