ทางผ่าน

บนเส้นทางไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
แมวดื้อเห็นถนนเล็กๆ ตรงนี้ น่าสนใจ
แต่ก็ไม่ได้บอกสาวๆ ร่วมทริป
พอเสร็จจากทุ่งทานตะวันแล้ว
แมวดื้อก็เลยถามกวางว่าแวะกลับไปได้ไหม
เพราะไม่ไกลจากทุ่งทานตะวันนัก
และแล้วก็ย้อนกลับมาได้สมใจ
ถ่ายรูปมาหลายรูป เก็บไว้เป็น stock photos
ฉับพลันสาวๆ เห็นวิวตรงนี้
ก็พาน้องมาถ่ายรูปกันใหญ่

:oops: :oops:

บนเส้นทางที่เดินไป
อาจจะมีสิ่งดีๆ อยู่มากมาย
อยู่ที่ว่า.. เราจะแวะเก็บเกี่ยวความสุข
..หรือว่าจะปล่อยมันผ่านเลยไป 


ถอยหลัง จอดในถนนเล็กๆ แห่งนี้

 


วนิลา.. สาวนักโบก