Season of Chiang Rai Tourism

ถึงแม้ว่าแผนท่องเที่ยวภาคเหนือในปีนี้ ต้องพับเก็บไป
ด้วยหลากหลายเหตุผล
แต่ในใจ.. ก็ยังอยากไปอยู่ดี
เก็บเกี่ยวข้อมูลเอาไว้
เผื่อสักวัน.. อาจได้ไป
อาจไม่ต้องไปหน้าหนาวแบบคนอื่นเค้า
ท่องเที่ยว.. เมื่อไหร่ก็ได้เนอะ

7 อะเมซิ่งเชียงราย

 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย  อนุสาวรีย์แห่งษัตริย์ล้านนา ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเป็นเมืองหลวงแทนหิรัญนครเงินยาง ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงราย

:arrow: ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เป็นรอยพระบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับลงบนแผ่นปูนปลาสเตอร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 ณ ฐานปฏิบัติการที่ดอยพญาพิภักดิ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารในการสู้รบ

:arrow: วัดพระแก้ว   สถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระหยกที่งดงามมากเช่นกัน

:arrow: วัดร่องขุ่น  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้สร้างสรรค์วัดแห่งนี้ให้เป็นเหมือนเมืองสวรรค์ วิมานบนดินที่มนุษย์โลกสามารถสัมผัสได้

:arrow: พระธาตุดอยตุง  ปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน

:arrow: พระธาตุดอยเวา  พระธาตุเก่าแก่บนดอยริมฝั่งแม่น้ำแม่สาย อำเภอแม่สาย บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ของอำเภอแม่สาย และท่าขี้เหล็กทางฝั่งพม่าได้อย่างชัดเจน

:arrow: พระธาตุผาเงา    ห่างจากเชียงแสน 4 กิโลเมตร มีเจดีย์ทรงระฆังบนหินก้อนใหญ่ พระบรมพุทธนิมิตรเจดีย์ และวิหารที่งดงาม มองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขง

 

แนะนำกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว
:!: ถนนคนเดิน (กาดเจียงฮายรำลึก) 
1 พย. 51 (ทุกวันเสาร์ 16.00-24.00 น. เดือนพย.51 – กย. 52 ) 
บริเวณถนนธนาลัย (สี่แยกสำนักงานยาสูบ-สี่แยกธนาคารออมสิน) 
จัดจำหน่ายสินค้าโอทอป จำหน่ายอาหารพื้นเมืองและอาหารทั่วไป จัดกิจกรรมการแสดงงานศิลปะ ของศิลปินล้านนาและกลุ่มชาวเขา ติดต่อ เทศบาลนครเชียงราย โทร. 0 5371 1333
:!:การแสดงประกอบแสงเสียง “อาข่า คนภูเขา
29 พย.51,  27  ธค.51 ,  31 มค.52,  14  กพ. 52 ,  14 มีค.52,  11 เมย. 52  
ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  12 บ้านป่าซาง อำเภอแม่จัน 
มีการแสดงประกอบแสงและเสียง นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเขาเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น.ราคาท่านละ 150 บาท และ 300 บาท (รวมอาหารเย็น) ติดต่อศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 โทร. 05391 8415,08 6913 8937
:!:เทศกาลประเพณีปีใหม่ลูกข่าง ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า 
20 ธค. 51 – 5 มค. 52    
อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
การเล่นลูกข่างของผู้ชาย เล่นสะบ้าของผู้หญิง การเล่นไม้ต่อขา การแสดงของชนเผ่า ชมดนตรีพื้นเมืองชาวอาข่า พิธีกรรมของครอบครัว  ติดต่อสมาคมอาข่า โทร. 0 5371 4250  โครงการพัฒนาดอยตุง โทร. 0 5376 7015-7 ต่อ 265
:!:เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552  
27 ธค.51 – 5 มค. 52  
บริเวณสวนสาธารณะหาดเชียงราย 
กิจกรรมประกอบด้วยการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม  ขบวนแห่รถบุปผชาติ การตกแต่งสวนด้วยชม ดอก ทิวลิปและลิลลี่ และกล้วยไม้ อุทยานไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ นิทรรศการด้านการเกษตร ติดต่อ อบจ.เชียงราย โทร. 0 5360 1235
:!:งานชิมชา ซากุระบาน นานาชนเผ่า
28 ธค. 51 – 2 มค.52
ดอยแม่สลอง ณ บ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
ชิมชาดอยแม่สลอง ชมดอกซากุระบาน การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า การจำหน่ายสินค้าชุมชน ติดต่อ อบต.แม่สลองนอก 0 5376 5129
:!:งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2552
24 มค. 52 – 4 กพ. 52 
ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ชมนิทรรศการส่วนราชการ  เอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  ชมกิจกรรมบนเวที และมหรสพต่างๆ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ปกครองจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5371 1612,0 5374 4341

 

สอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวในเชียงรายได้ที่  ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5