Sunflower Story

จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ก็ออกมาข้างนอก
กลับมายังทุ่งทานตะวันที่หมายตาไว้
เพิ่งสัมผัสถึงสถานที่จริง
แสดงจริง.. ไม่ใช้สตันท์
..เอิ่ม..
ร้อนสุดๆ
ถ่ายรูปมาขำๆ เช่นเคย

 

~ Sunflower Story ~

 

ทานตะวัน.. ก็เหมือนความรัก

 

..อยากให้ใครมาสนใจ..

 

แม้เธอไม่สนใจ.. ก็ขอให้อยู่ข้างๆ ..เป็นที่พักพิง

 

กว่าจะมาเป็นความร้ก.. ต้องผ่านอะไรมาตั้งมากมาย

 

กว่าจะงอกงาม.. คนอื่นเค้าก็แซงหน้ากันไปหมดแล้ว

 

แต่ชีวิตคือการต่อสู้.. หวังว่าจะมีวันนึงที่เป็นของเรา

 

อาจจะมีบ้าง.. ที่ผิดหวัง.. แต่ไม่ท้อใจ

 

มีหลายครั้งที่ไม่สมบูรณ์.. ดังที่หวัง

 

แต่ยังพร้อม.. ล้ม..แล้ว..ลุก ..ต่อไป

 

รอสักวัน.. ที่เธอผ่านเข้ามา

 

เข้ามาเติมเต็ม.. ทำให้ฉัน.. สวยงาม