Lonely Tree

เก็บตกรูปจากวันอาทิตย์
เห็นต้นไม้ต้นนี้ อยู่หน้าวัด
ก็อยากถ่ายรูปมา
ไม่รู้ทำไม
พอเปิดดู
ก็ไม่รู้จะ process ยังไงอีก
ฮ่า..ฮ่า
อารมณ์ศิลปินนี่ยากจริงๆ
อาจทำออกมาอีก
ลองเวอร์ชันแรก แบบนี้ก็แล้วกัน