ความจำสั้น แต่รักฉันยาว

หนังไทยเรื่องที่สาม
ที่หลังจากกลับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์
แล้วอยากดู
เรื่องแรก
Before Valentine
เรื่องที่สอง
A Moment in june
แล้วก็มาเรื่องนี้
สัปดาห์นี้ก็จะเข้าแล้ว

Official Site:
www.kwamjumsan.com
www.gth.co.th