[blog update]: WordPress 2.8 beta 1

อัพเดต blog engine เป็นเวอร์ชันเบต้าอีกครั้ง
โดยครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการธีมที่ดีขึ้น
ปลั๊กอินโดยรวมยังคงทำงานได้ตามปกติ ไม่มีปัญหา