FukDuk Night Out

งานนี้
ได้ข่าวจาก @Adamy ใน twitter
น่าสนใจอยู่เหมือนกัน
เป็นงานปาร์ตี้เฮฮา
ยาวจนไปถึงตอนเช้า ตักบาตรกันด้วย
(จะตื่นเรอะนั่น)
แปะเอาไว้ก่อน.. กันลืม

 

Link:  blog.fukduk.tv