Log File

อ้างอิง
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550”
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ดังที่ได้ทราบกันถ้วนหน้าอยู่แล้ว

ทาง NaughtyCat DiaryBlog
ก็ได้มีการจัดเก็บข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็น “นามแฝง” “อีเมล์แอดเดรส” รวมถึง “ไอพี”
ของผู้เข้ามาใช้งานบล็อกแห่งนี้

ข้อมูลคอมเม้นท์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของบล๊อกเป็นผู้โพส
ถือว่าเป็นของผู้คอมเม้นท์นั้นๆ เอง
หากมีปัญหาข้อโต้แย้ง จนถึงขั้นที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
ผู้เขียนบล๊อกก็จำเป็นจะต้องมอบข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป 

แจ้งถึง
ร้านค้า เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
ที่มีการนำข้อมูลมาลงในบล๊อกแห่งนี้

ในกรณีเอนทรีแนะนำ ที่เจ้าของบล๊อกทำการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์อื่น
ข้อมูลก็จะเป็นดังที่นำมาอ้างอิง เช่นที่ปรากฏไว้อยู่ก่อนแล้ว

แต่ในกรณีเอนทรีที่เจ้าของบล๊อกไปใช้บริการแล้ว
เจ้าของบล๊อกมีสิทธิ์ เสรีภาพ ในการติชม ตามสมควร
ทั้งนี้เจ้าของบล๊อก ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับกิจการเหล่านั้นเลย
จึงไม่มีการ “อวย” หรือ “ดิสเครดิต” ใดๆ ทั้งสิ้น
ดี.. ไม่ดี.. ก็ว่ากันไป ตามที่ประสบ
สิ่งที่ดี..ก็ควรรักษาไว้ สิ่งที่ได้รับการติ..ก็ควรได้รับการแก้ไข
ลูกค้า.. มักจะให้อภัยเสมอ หากได้รับการแก้ไข ไปในทางที่ดีขึ้น
การออกมาโต้แย้ง ปลอมตัวมาอวย หรือว่ากล่าวผู้เขียนบล๊อก จึงไม่เกิดประโยชน์อันใด
ซ้ำร้ายอาจจะทำให้เกิดผลลบไปในวงกว้าง
และหากมีการเลยเถิด ถึงการหมิ่นประมาท เจ้าของบล๊อกก็ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้
จะมีการดำเนินการทางกฏหมายให้ถึงที่สุด
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน