Coraline

สัปดาห์ก่อน
ผิดหวังเล็กๆ กับ push
ที่ไปหามาดูตาม Top Movie Sale ใน iTunes Store
สัปดาห์นี้ยังไม่เข็ด
เห็นเรื่องนี้น่าสนใจ
เปิด trailer ดู
โห.. animation เรื่องนี้สีสวย
เนื้อเรื่องก็เหมือนจะใช้ได้
รีบหามาดูเลย

เอาไว้รอดูกับหวานใจดีกว่า
เดี๋ยวโดนบ่น
หุ..หุ