New Twitter Startup page

สำหรับหลายคนที่ใช้ twitter client
อาจจะยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
หรือหากไม่ได้ใช้ twitter client
แต่ login ทิ้งไว้เลย
ก็จะเข้าไปยังหน้า timeline ของ user ไป
ซึ่งก็จะไม่เห็นหน้าตาแบบนี้

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร
จากคำโปรยเดิม
What are you doing?
ที่เรามักจะใช้เป็นคำตอบ
เวลามีคนถามว่า twitter คืออะไร
ถ้าลองเล่นดูสักระยะหนึ่ง
จะเข้าใจแนวคิดของ
What are you doing?
ว่ามันคืออะไร
แต่สำหรับมือใหม่
หรือคนที่ยังไม่เคยเล่น
จะนึกไม่ค่อยออก
แล้วจะมีคำถามกลับมาทุกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็น

“ทำไมฉันต้องบอกเรื่องของตัวเองให้คนอื่นรู้ด้วย”
“ทำไม่่ฉันต้องอยากรู้เรื่องคนอื่นด้วย”

มันมักจะเป็นทำนองนี้
ลองอธิบายสัก 2-3 รอบ
หากไม่เข้าใจ ก็ไม่ต้องเล่นแล้วกัน
เอิ้ก..เอิ้ก

จากการเปลี่ยนแปลงเป็น

See what people are saying about…

เป็นการเปิดความคิดให้กว้างไป
จากสิ่งที่หวนคิดไปถึง “เรื่องของตัวเอง”
ไปเป็นข้อมูล หรือเรื่องราว มากมาย ที่เค้าคุยกัน
ในขณะเดียวกันมันก็จะยังมีรูปแบบแนวคิดเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ยกตัวอย่างคล้ายๆ กับว่าเราเป็นผู้พูด
มีเพื่อนๆ หลายคน พูดคุยกันถึงเรื่องเดียวกัน
(ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว)
เมื่อถึงเวลาทำงาน หรือครอบครัว หรือเวลาส่วนตัว
เราก็จะบอกว่าเราไม่พร้อมที่จะพูดคุยในขณะนั้น
(เป็นเรื่องส่วนตัว เช่น ไปห้องน้ำ, ปิดคอมกลับบ้าน, ไปรับลูก, นอนแล้ว ฯลฯ)
นับว่าเป็นวิธีคิดอันแยบยลทีเดียว

แล้ววันนี้..คุณ tweet หรือยัง

:x :x