Cupertino Boss

นอกจาก Restaurant City ที่ยังคงเล่นอยู่
ตอนนี้ก็มีเกม Epic Pet Wars อีกเกม
เกมอื่นๆ บน facebook ไม่ได้เล่นแล้ว
เล่นมาจนถึง level 59
ไม่ค่อยได้ขยับ level ไปไหน
เพราะว่ามัวแต่ปั้มเงินอยู่
เหอเหอเหอ
พอจะลองสู้กับ boss
เจอตัวนี้

Cupertino Boss

หากใครใช้ผลิตภัณฑ์ Apple น่าจะรู้จักกันดี
พลังเยอะมาก
ตีเข้าไปทีละ 1
โดนตีกลับ 4 ที ตาย
อ๊ากกก