ทุเรียนเป็นผลไม้อีกอย่างหนึ่ง
ที่แมวดื้อแทบจะไม่เคยพลาดในทุกปี
(รองลงมาจากเงาะและลำไย)
แต่ปีนี้
ด้วยความไม่สะดวก
ที่จะเอามากินที่ออฟฟิศ
(นอนที่ออฟฟิศตลอด)
เดินผ่านรถที่ขายทุเรียนตลอด
แต่ไม่กล้าที่จะซื้อมากิน

แต่วันนี้
มีทุเรียนที่ลูกค้าหอบหิ้วมาให้เป็นลูก
แม้จะผ่าให้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้แกะ
ต้องอาศัยความไวในการแกะ
แล้วหาทางบรรจุ แบบที่ไม่ให้กลิ่นกระจายมาก
แล้วก็ยังมีทุเรียนเชื่อมที่ koonkwang เอามาฝากอีก
สงสัยได้เวลาน้ำหนักขึ้นจากทุเรียนแล้ว
เอิ้ก..เอิ้ก

:twisted::twisted: