Koredoko

วันนี้เจอแอพพลิเคชันบนไอโฟนน่าสนใจ
โหลดมาลองแล้วชอบมากเลย
ฟรีด้วย 

ตามปกติแล้วแมวดื้อจะเปิด location service ไว้ตลอด
คราวนี้เวลาถ่ายรูปด้วยไอโฟน
ก็จะมีการบันทึก location เข้าไปในข้อมูลรูปด้วย
แต่เวลาจะดูข้อมูลพวกนี้
ก็ค่อนข้างลำบาก
มาเจอโปรแกรมนี้ โอเคเลย
พอเปิดโปรแกรมขึ้นมา
ก็เลือกรูปที่ต้องการทราบข้อมูล
ก็จะแสดงผลแบบนี้

ตัวอย่างในรูป
คืออยู่ที่เซนทรัลลาดพร้าว
จะมีทั้งพิกัด วัน เวลา แสดงแผนที่ด้วย
ส่วนความเที่ยงตรงของแผนที่และพิกัด
อันนี้อยู่ที่ GPS หรือ A-GPS
ของแต่ละเครื่องเอง

ป.ล. โปรแกรมนี้ต้องการเฟิร์มแวร์ 3.0 ขึ้นไปจ้า