U.S. TV series
ที่ไปหามาดู (อีกแล้ว)
เริ่มเยอะ (มาก)
จนมีหลายเรื่องดองไว้ ยังไม่ได้ดู

LIFE season 1
มีแค่ 11 ตอน
เรื่องราวของตำรวจหนุ่ม
ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด
จนต้องเข้าไปอยู่ในคุกถึง 12 ปี
เมื่อมีการเปิดคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่
หลักฐานที่มี ระบุว่าเขาบริสุทธิ์!!
เขาออกมาใช้ชีวิตใหม่ พร้อมกับเงินชดเชยอันมหาศาล
แต่เขาก็เลือกที่จะกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้ง
(ทั้งที่เงินชดเขยที่ได้รับ ทำให้เขาอยู่แบบไม่ต้องทำอะไรไปได้อีกตลอดชีวิต)
ช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในคุก
เขาได้อ่านหนังสือ The Path to ZEN
(ไม่แน่ใจว่าเขาเชื่อใน ZEN ก่อนหรือหลังที่เข้าไปอยู่ในคุก)
เมื่อออกมาเป็นตำรวจ เขาใช้วิถีแห่ง ZEN
ในการทำงาน และดำรงชีวิต

ซีรีส์เรื่องนี้ จึงมีการสอดแทรก
หลักการ ความคิด หลายอย่างเข้าไป
ดูแล้วได้อะไรมากกว่าแค่บันเทิงเพียงอย่างเดียว
แต่น่าเสียดายที่ซีรีส์เรื่องนี้
ถูกประกาศไม่ทำต่อใน season 3
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอง