Major Cineplex ชวนดูหนังฟรี GAMER

ทาง Major Cineplex ติดต่อมาทาง
เว็บไซต์ Thai iPhone Club
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ Major Movie app
พร้อมทั้งแจกบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง GAMER
จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
วันที่ 2 กันยายนนี้ รอบ 20.00 น.
ที่เมเจอร์ รัชโยธิน
(ฉายจริง 3 กันยายน)