เห็นหลายคนเตรียม tweet กัน
ก็เลยเล่นกับเค้าบ้าง

เลข 9
อ่านได้เป็น เก้า => ก้าว (พ้องเสียง)
ก้าวต่อไปข้างหน้า
ไปสู่สิ่งใหม่ๆ
นับเป็นเลขที่ดี
ตามความเชื่อ

ก้าวช้า.. ก้าวเร็ว
ไม่สำคัญ
..แต่..
อย่าก้าวถอยหลังก็แล้วกัน

:razz: :razz: