Cupp Keyk

ขนมที่หวานใจให้มาเมื่อวันก่อน
กับ
Cupp Keyk Nutty Choco

ขนมที่ผลิตในฟิลิปปินส์
หอมดี

หน้าตาออกไปทางเค้กกล้วยหอม
เนื้อแน่น รสชาดเข้มข้น
กินกับชามะนาว เข้ากันดี