The Sentinel

US series สั้นๆ
ที่ดูจบรวดเดียวจบ season 1 เลย
กับเรื่องราวของตำรวจ
ที่ไปปฏิบัติภาระกิจที่เปรู
บังเอิญก่อให้มีการขับเคลื่อนพลังประสาทสัมผัสต่างๆ
พอกลับมา
ก็กลายเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสต่างๆ
มากกว่าคนธรรมดา
ทั้ง
Sight
Sound
Smell
Taste
Touch

เมื่อนำตัวอักษรจากประสาทสัมผัสต่างๆ
มาเรียงใหม่
เกิดเป็นคำว่า SENTINEL

ซึ่งหมายถึง ผู้พิทักษ์
โดยมีความหมายแฝงไว้ในซีรีส์
คือตัวเอกนั้น เปรียบได้ดัง ผู้พิทักษ์
อันจะมีพลังพิเศษ
ในขณะเดียวกัน ตัวเอกนั้น
ก็ยังไม่สามารถควบคุมพลังนั้นได้
จำต้องมี ผู้ช่วย ที่จะคอยช่วยเหลือ
ประหนึ่งเป็น ผู้พิทักษ์ ตัวเอกอีกที
เรื่องราวต่อเนื่องกันไป
แต่ว่าเป็นตอนสั้นๆ
ในแต่ละตอน ก็มีคดีที่นายตำรวจคนนี้สืบสวนอยู่
ซีรีส์แนว family ดูกันได้เพลินๆ