น้ำครึ่งแก้ว

การทำตัวเป็นแก้วที่มีน้ำอยู่จนเต็ม
พอเทน้ำลงไป
น้ำก็จะล้นออกมา
เปรียบเสมือนบางครา ที่คิดว่าตนนั้นรู้แล้ว
ไม่ยอมรับรู้สิ่งใหม่ๆ
และปรับความรู้ให้ทันสมัย
ความรู้มันก็จะมีแต่ล้นออก ไม่มีเพิ่มเติมแต่อย่างใด

แต่หากทำตัวให้เหมือนแก้วเปล่า
แม้ว่าจะพร้อมรับน้ำเข้ามาเต็มที่
แต่ก็ต้องใช้น้ำจำนวนมาก
กว่าจะเติมจนเต็ม

จงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว
ที่พร้อมจะรับน้ำใหม่ๆ
ในขณะเดียวกัน ก็มีน้ำอยู่บ้าง
หากไม่มีความรู้พื้นฐานเลย
ก็อาจจะนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้ไปประยุกต์ได้ช้ากว่าคนอื่น

จงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว
(ลดทิฐิว่าตนนั้นรู้แล้ว)
และเตรียมน้ำไว้ครึ่งค่อนแก้ว
(หาความรู้ใส่ตัวเองไว้บ้าง)
จะนำไปซึ่ง ความรู้ ความสุข ความเบิกบาน

** เขียนไว้เตือนตัวเอง ในวันที่น้ำล้น **

:razz::razz: