100 ปี เชีียงคาน

ช่วงนี้เกิดอยากออกทริปไปถ่ายรูป
คิดไปโน่นไปนี่เรื่อยเปื่อย
หาข้อมูล + โทรหาที่พักวุ่นไปหมด
ถึงวันนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้
ไม่รู้จะไปไหนดี
สถานที่ ที่อยากไป ก็ดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
โดยเฉพาะในช่วง 4-7 ธันวาคมนี้
อ่านเจอข้อมูลของเชียงคาน น่าสนใจทีเดียว
หยิบมาแปะไว้ก่อน
(เผื่อได้ไป)

== เริ่มต้นการคัดลอก ==

กำหนดการ
๑๐๐ ปีเชียงคานเมืองโบราณริมฝั่งโขง ๒๕๕๒

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา๐๙.๐๙ น. พิธีบวงสรวง ณ บริเวณหน้าวัดท่าคก
ประธานพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ/การออกร้านของหน่วยราชการและ อบต.
๒.๑ เทศบาลตำบลเชียงคาน/โรงเรียนเชียงคาน (ประวัติเมืองเชียงคาน/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองเชียงคาน)
๒.๒ ต.ธาตุ/จุฬาภรณ์/โรงเรียนธาตุวิทยาคม
๒.๓ ต.นาซ่าว/โรงเรียนนาบอน/โรงเรียนนาซ่าว
๒.๔ ต.บุฮม/โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้/โรงเรียนบ้านบุฮม
๒.๕ ต.ปากตม/โรงเรียนบ้านน้ำพร
๒.๖ ต.จอมศรี/โรงเรียนบ้านาสี
๒.๗ ต.เขาแก้ว/โรงเรยีนเขาแก้วฯ/โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด
๒.๘
อบต.เชียงคาน/โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา/โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ/โรงเรียนบ้านเชียงคานปทุมมาสงเคราะห์
(แสดงนิทรรศการตลอดงาน)
เวลา ๑๐.๐๐ น. การแข่งขันขูดมะพร้าวโดยใช้กระต่ายพื้นบ้าน
การแข่งขันการบีบข้าวปุ้นและจับหัวข้าวปุ้น (จำกัดเวลา)
การประกวดและแข่งขันคนข้าวหน้าโค (เริ่ม ต้น ห่อจนเสร็จ)
การประกวด/สาธิต อาหารพื้นบ้าน
– ใส้อั่ว, ส้มหมู, เอาะหลาม, หมกถั่วเน่า, ข้าวปุ้นน้ำแจ่ว, แหนมคลุก, ข้าวหลาม, มะพร้าวแก้ว
(สาธิตและจำหน่ายผู้มาร่วมงาน)
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีแห่เจ้าพ่อ/ร่างทรง (รวมตัวที่วัดมหาธาตุ) และลายกระทงซำฮะบ้าน
เวลา ๑๙.๐๐ น. – การแสดงของเผ่าไทดำ บ้านนาป่าหนาด
– การแสดงของผีขนน้ำ อบต.นาซ่าว
– การแสดงหมอลำไทเลย ชาวบ้านน้ำพร
– การแสดงชุด ภาษาพูดท้องถิ่นเชียงคาน (บ้านกลาง/บ้านบุฮม/บ้านนาป่าหนาด)
– การแสดงพื้นบ้านวงโปงลางโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ
– เรือไฟ (สาธิต) คุ้มวัดป่ากลาง (ทุกคน)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๖.๓๐ น. ตักบาตรข้าวเหนียว ถนนชายโขง
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำบุญถวายทานพร้อมกัน (บริเวณวัดท่าคก)
เวลา ๑๐.๐๐ น. การแข่ง การละเล่นพื้นบ้านอำเภอเชียงคาน
– เดินโถกเถก, ดึงหนวด, เล่นหมากบ้า, โป่งเหล่ง ฯลฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. ขบวนแห่ ย้อนตำนานเมืองเชียงคาน
(ขบวนเทิดพระเกียรติฯ/พานบายศรี/ขบวนเจ้าเมืองเชียงคานพร้อมข้าราชบริพาร/ขบวนรำเบิ่งโขง
เริ่มต้นขบวนที่วัดโพนชัย)
เวลา ๑๙.๐๐ น. จุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดง แสง สี เสียง ตำนานเมืองเชียงคาน และลอยผาสาด คุ้มวัดละ ๑๕-๒๐ อัน
เวลา ๒๑.๐๐ น. ชมมหรสพ (วงดนตรี/หมอลำ)

วันที่ ๖ ธันวามคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแข่งขันเรือยาว ชาย-หญิง/และการแสดงเซิ้งเฮือซ่วง
เสร็จพิธี
การจัดแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองเชียงคาน
จำนวนผู้ร่วมแสดง ๓๐๐ คน
ผู้เข้าร่วมแสดง
– ข้าราชการ/พ่อค้า/ประชาชน
– นักเรียนโรงเรียนเชียงคาน
องก์ที่ ๑ ขุนคานนำไพร่พลสร้างเมืองเชียงคาน (ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง)
องก์ที่ ๒ พระอนุพินาศสร้างเมืองปากเหือง (เมืองใหม่เชียงคาน)
องก์ที่ ๓ สร้างเมืองใหม่เชียงคาน (บ้านท่านาจันทร์)
เล่าขานต้นตระกูลต่างๆ ในอำเภอเชียงคาน เช่น เครือทองศรี ภูธรศรี ทิพรส ดาง้าว จันทะมี ศรีประเสริฐ
ศรีพรหมบุตร พรมจักร ศรีอรรคพรหม หล้าพันธ์ อ่อนศรี อรรคสิงห์
องก์ที่ ๔ ศึกจีนฮ่อ
องก์ที่ ๕ พระยาศรีอรรคฮาต (นายทองดี ศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองเชียงคานคนแรก

== สิ้นสุดการคัดลอก ==

Link: www.chomthai.com
Link: www.chiangkhan.com