Handbrake 0.9.4

โปรแกรมแปลงไฟล์ Handbrake
ที่แมวดื้อเลือกใช้งานเป็นอันดับต้นๆ
ด้วยเหตุผลของคุณภาพไฟล์ที่ได้
รวมถึงการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นพอสมควร
มีหลากหลายเวอร์ชันให้เลือกใช้
ทั้ง Mac OS X, Windows หรือ Linux

สำหรับเวอร์ชันใหม่
ก็ยังคงคุณสมบัติเดิมๆ ไว้
ทั้งการปรับแต่งและ preset
แต่ก็มีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้าง

Constant Quality
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
หากไม่มั่นใจว่าควรจะปล่อยให้ตัวโปรแกรมคำนวณเอง (เลือกขนาดไฟล์)
หรือกำหนด bitrate ที่ต้องการ

ในกรณีที่ DVD แผ่นนั้นมี audio track หลายอัน
ก็สามารถเลือกและปรับแต่งคุณภาพได้ตามต้องการ

แน่นอนว่าเรื่อง subtitle นั้นมีความสำคัญอยู่พอสมควร
การเลือก subtitle track จากแผ่น DVD เอง
หรือเลือก external srt (subtitle file) ก็สามารถทำได้
พร้อมกับปรับแต่ง srt offset เพื่อความสมบูรณ์

Preset เดิม (เวอร์ชัน 0.9.2)
อยู่ในหมวด legacy สำหรับคนที่ชอบแบบเดิมๆ

Official Link: http://handbrake.fr/