Shrink O’ Matic

Tuesday nerD
สัปดาห์นี้ ขอนำเสนอโปรแกรมย่อรูป
ตัวโปรแกรมทำงานโดยใช้ Adobe Air
ดังนั้นจึงใช้ได้ทั้งบน Mac OS X, Windows และ Linux
วิธีการก็ง่ายมาก
ลากไฟล์เข้าไป
เป็นอันเสร็จ

= จบล่ะ =

= เดี๋ยว!! ต่ออีกนิด =

การใช้งานนั้น ตั้งค่าตามต้องการไว้ก่อนนะ
จะเลือกความกว้าง ความยาว (หรือทั้งสองอย่าง)
หรืออาจเลือกเป็นอัตราส่วนระหว่างกว้างต่อยาว (ratio) ก็ได้
เลือกชื่อที่จะให้เซฟรูปที่ย่อแล้ว รวมถึงไฟล์ฟอร์แมต เป็นอันเสร็จ

เท่าที่ทดสอบ ทำงานเร็วมากๆ
เร็วจนตกใจ ว่าเสร็จแล้วเหรอ
ถ้าใช้โปรแกรมอื่น กว่าจะเปิดโปรแกรม กว่าจะตั้งค่า
กว่าจะเลือกไฟล์ กว่าจะคอนเฟิร์ม process
(โปรแกรมนี้ไม่มีคอนเฟิร์มนะ)
เรื่องชื่อให้สังเกตรูปแบบชื่อไฟล์ที่ย่อแล้วจากมุมล่างซ้ายของโปรแกรมนะ

โปรแกรมนี้ฟรี
โหลดเลย ณ บัดนาว

Official Link: http://toki-woki.net/p/Shrink-O-Matic/