Handbrake and VLC

Tuesday nerD
วันนี้ขอแปะข้อมูลเอาไว้กันลืมเสียหน่อย
สืบเนื่องจากโปรแกรม Handbrake ที่แมวดื้อใช้แปลงไฟล์หนังหรือซีรีส์บ่อยๆ
ต้องทำงานร่วมกับโปรแกรม VLC

ปัญหาก็คือ หลังจากแมวดื้ออัพเดตไฟล์ระบบของ Mac OS X บางตัวไป
ทำให้การทำงานของโปรแกรม Handbrake เกิดรวน
บางครั้งไม่ยอมแปลงไฟล์ บางครั้งแปลงไม่สำเร็จ
บางครั้งแปลงออกมาแล้วคุณภาพไม่ได้ตามที่ได้ตั้งเอาไว้
จนมาค้นพบ “คู่” ที่ทำงานได้ดี
อันได้แก่

Handbrake เวอร์ชัน 0.9.4 สำหรับ Intel 64bit

และ

VLC เวอร์ชัน 1.0.2 สำหรับ Intel 64bit

ปัญหามันอยู่ตรงนี้เอง
เนื่องจาก VLC นั้นพัฒนาไปจนถึงเวอร์ชัน 1.0.3 (และ 1.0.4)
โดยที่ยังไม่มีสำหรับ Intel 64bit
ดังนั้นจึงต้องใช้แค่เวอร์ชัน 1.0.2 เท่านั้น

และเมื่อใช้งานร่วมกับ VLC Remote (บนไอโฟน)
จะต้องทำการตั้งค่าแบบแมนนวลใหม่อีกครั้ง จึงจะใช้งานได้

ดาวน์โหลด
VLC 1.0.2 64bit

จากการใช้งานพบว่า
การแปลงไฟล์นั้นได้คุณภาพที่ดี
ระยะเวลาในการแปลงไฟล์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ต่อไปคงได้แปลงไฟล์กระหน่ำแน่ๆ

:cool: :cool: