WordPress 2.9.1

อัพเดต blog engine อีกครั้ง
เป็นเวอร์ชัน 2.9.1
แก้ปัญหาเรื่องการบล๊อกแบบตั้งเวลา
(ซึ่งแมวดื้อไม่เคยเจอปัญหานี้นะ)
แต่ก็อัพเดตเอาไว้
คงต้องเช็คปลั๊กอินต่างๆ ว่าใช้งานได้ดีไหม
แต่จากการทดสอบคร่าวๆ ก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร

Link: www.wordpress.org