Firm with Work

วันสองวันนี้
แมวดื้อกลับมาทำงานหลายอย่าง
ที่เคยละเลยไป
ทำตัวเองไม่ให้ว่าง (มาก)
ผลก็คือ รู้สึกว่าตัวเองกระชับกระเฉงขึ้น
ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมเช่นเคย
(ก็ไม่มีให้ใช้นี่นา)

บางครั้งการทำงาน (แบบใช้แรง)
ก็เป็นการออกกำลังกายได้เหมือนกัน

:?::?: