Martha’s Everyday Food

Tuesday nerD
วันนี้ขอเสนอโปรแกรมบนไอโฟนและไอพอดทัช
ความต้องการระบบขั้นต่ำ เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไป
โปรแกรมนี้เป็นแชร์แวร์ ราคา 0.99 ดอลลาร์สหรัฐ

เป็นโปรแกรมสูตรทำอาหาร
มีการอัพเดตทุกวัน
ซึ่งข้อมูลมาจาก Everyday Food Magazine
โดย Martha Stewart
เท่าที่ลองใช้งานดู
เมนูอาหารทำไม่ยาก
แต่การหาซื้อวัตถุดิบในบ้านเราอาจจะงงๆ กับชื่อในภาษาอังกฤษตามสูตรนิดหน่อย

รายการอาหารในแต่ละวัน
จะแสดงเพียงแค่วันต่อวัน
หากต้องการจะเก็บข้อมูลไว้ ก็ต้องกด save ไว้เอง
ไม่สามารถกดดูรายการย้อนหลังได้
(หมายถึงดู “รายชื่อ” เมนูย้อนหลัง”)
แต่สามารถค้นหาเมนูอาหาร (ย้อนหลัง) ที่ทำจากวัตถุดิบหรือชื่อได้

Martha’s Everyday Food: Fresh & Easy Recipe
(iTunes Link)