Big 3 for Rabbit

Saturday petdoC
วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องเบาๆ กันบ้าง
กับยาปฏิชีวนะที่ใช้ในกระต่าย

ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรจะทราบก่อนก็คือ
กระต่ายและสัตว์จำพวกฟันแทะนั้น
จะมีเชื้อ (ดี) ที่คอยช่วยเรื่องการย่อยอาหารและปรับสภาพการดูดซึมสารอาหาร
อยู่ภายในทางเดินอาหาร
ยาปฏิชีวนะ คือ ยาที่จะไปยับยั้งการเจริญเติบโต / การทำงาน หรือเข้าไปฆ่าเชื้อ
เมื่อให้ยาบางตัว (หรือบางกลุ่ม)
จะทำให้ทำให้เชื้อบางตัว เพิ่มจำนวนมากขึ้น
หรือทำให้ระบบการควบคุมน้ำและสารอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายผิดปกติไป
ส่งผลทำให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสม (บางกรณีอาจเป็นพิษ) ในระบบทางเดินอาหาร
กระต่ายมักจะเสียชีวิตในเวลาไม่นาน

มีรายงาน คำแนะนำให้เลี่ยงยาตัวโน้น ตัวนี้มากมาย
ท่องกันจนตัวโตก็จำไม่ได้สักที
แมวดื้อขอเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า
ก็คือให้ท่องยาที่ใช้ได้ (อันมีจำนวนน้อยกว่า) ไปเลย
จะดีกว่าไหม

Big 3
ได้แก่
MES

= จบ =

อ้าว..เฮ้ย
ยังไม่จบ

MES
ได้แก่

M
Metronidazole
ยาตัวนี้ถือว่าเป็น Drug of choice
หมายถึงยาตัวแรกที่ควรจะเลือกใช้เลย
เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง
สามารถฆ่าเชื้อโปรโตซัวได้ด้วย
ขนาดยาที่ให้คือ 15-25 mg ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ให้ยาทุกๆ 12 ชั่วโมง

E
Enrofloxacin

ยาตัวนี้สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ค่อนข้างกว้าง
มีความปลอดภัยคอ่นข้างสูง
ขนาดยาที่ให้คือ 5-10 mg ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ให้ยาทุกๆ 12-24 ชั่วโมง

S
Sulfa-trimetroprim

ยาตัวนี้กระจายตัวได้ดี
(แปลว่ามันจะไปทั่วร่างกายได้ดี)
เป็นยาที่มีความปลอดภัย
แต่ออกฤทธิ์ไม่ค่อยดีหากไปเจอหนองหรือเนื้อตาย
(ทำให้ได้ผลไม่ค่อยดีกับพวกฝี)
สามารถกำจัดโปรโตซัวบางตัวได้ด้วย
ขนาดยาที่ให้คือ 15-30 mg ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
ให้ยาทุกๆ 12 ชั่วโมง

จำง่ายๆ แค่
MES

ส่วนยาที่ลงท้ายด้วย
-cilin
-cycline
-mycin
ห้ามใช้
ไม่ว่าจะเป็น
Penicilin, Ampicillin, Chlortetracycline, Clindamycin, Lincomycin, etc..
อะไรก็ตามแต่
ช่างมันเถอะ ไม่ต้องไปจำ
จำแค่ MES ใช้ได้ พอแล้ว