Sizzler

เปิดไอโฟนแล้วก็เจอรูปจาก sizzler
นึกขึ้นมาได้ว่าครั้งล่าสุดที่ไปกิน
กินไม่หมด เพราะว่ากินอย่างอื่นมาก่อนหน้าแล้ว
เลยเอากลับบ้าน
แล้วก็ทันข้ามคืน
เจอผีตู้เย็นจัดการเรียบ
สรุปนี้เมนูนี้ยังกินไม่หมด!!

เห็นทีจะต้องไปแก้มือซะแล้ว
หุ..หุ

:twisted::twisted: